วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2556

Blackfat Team
2551 -วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา  แผนก ศิลปกรรม  สาขา ออกแบบ
2551 -โรงพิมพ์อุดมศึกษา (นิตยสาร ภาพยนตร์บันเทิง)
2554 -บริษัท Image Burn
2555 -มหาวิทยาลัยรังสิต  คณะ ดิจิทัลอาร์ต  สาขา คอมพิวเตอร์อาร์ต


2519 -วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา  แผนก ศิลปกรรมหัตถกรรม
2522 -โรงเรียนเพาะช่าง  แผนก ออกแบบพาณิชศิลป์  สาขา ออกแบบ
2524 -บริษัท บ้านเด็กอนิเมชั่นโฮม
2531 -ห้างหุ้นส่วนจำกัดสละตูนดอทคอม


2519 -วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา  แผนก ศิลปกรรมหัตถกรรม
2522 -โรงเรียนเพาะช่าง  แผนก เครื่องรัก  สาขา ศิลปกรรมหัตถกรรม
2524 -บริษัท บ้านเด็กอนิเมชั่นโฮม
2531 -ห้างหุ้นส่วนจำกัดสละตูนดอทคอม


วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

โครงการทดลอง "Blackfat Project"

Blackfat project
เป็นโครงการทดลอง
เพื่อพัฒนาส่งเสริมตัวการ์ตูนที่ออกแบบมาเป็นรูปแบบเฉพาะ
คาดเดาความต้องการของคนทุกกลุ่ม
ลักษณะลายเส้นหรือการออกแบบดีไซน์อื่นๆ
ผ่านความชื่นชอบและรสนิยมของคนออกแบบ
Salahtoon Team